Kadra

Strukturę firmy tworzą grupy specjalistycznych jednostek inżynieryjnych, zatrudniających doświadczonych pracowników. Wszystkie prace w firmie wykonywane lub nadzorowane są przez doświadczonych geodetów z ustawowymi uprawnieniami w zakresie geodezji i kartografii.