Oferta

Świadczymy kompleksowe usługi z zakresu geodezji inżynieryjnej oraz z zakresu metrologii okrętowej i maszynowej. Specjalizujemy się w precyzyjnych pomiarach przestrzennych konstrukcji inżynierskich, w pomiarach na statkach, dokach i innych obiektach pływających oraz w pomiarach odkształceń i przemieszczeń obiektów i ich otoczenia. Wykonujemy naziemne pomiary fotogrametryczne. Sprawdzamy geometrię pracujących maszyn, urządzeń, torowisk oraz układów jezdnych. Zajmujemy się również osiowaniem łożysk układów napędowych i turbin.

Poza pomiarami, oferta obejmuje również specjalistyczne, branżowe opracowania danych pomiarowych, łącznie z ich analizą i wizualizacją graficzną.

Szczegółowa oferta dla poszczególnych dyscyplin obejmuje:

 

Zagadnienia ogólne:

 • Pomiary geometrii przestrzennych konstrukcji inżynierskich.
 • Pomiary odkształceń budowli, obiektów oraz ich otoczenia w układzie 3D,
 • Bezkontaktowe metody pomiarów trudnodostępnych obiektów wieżowych (elewacje budynków, chłodnie kominowe, latarnie morskie, kominy, wieże i inne).
 • Pomiary objętości mas ziemnych, nasypów, hałd, składowisk surowców i materiałów.
 • Fotogrametria naziemna (pomiary inwentaryzacyjne dla architektury, przemysłu).
 • Kontrola pionowości obiektów wieżowych (maszty, kominy).
 • Obsługa geodezyjna procesu inwestycyjnego:
  • Kompleksowa obsługa inwestycji.
  • Wykonywanie map i dokumentów dla celów projektowych.
  • Obsługa realizacyjna i inwentaryzacyjna prac budowlanych.

 

Pomiary maszyn i urządzeń.

 • Pomiary i kontrola warunków geometrycznych układów jezdnych, torowisk, suwnic, dźwigów, maszyn obrotowych i innych,
 • Pomiary osiowości łożysk, wałów napędowych oraz turbin,
 • Pomiary geometrii płaszcza maszyn obrotowych w ruchu i spoczynku (odkształcenia radialne, azymuty i wielkości wykorbienia)
 • Kontrola przestrzennego położenia wałków w maszynach papierniczych.
 • Pomiary kontrolne maszyn i urządzeń w czasie ich eksploatacji oraz remontów.
 • Pomiary związane z geometryczną kalibracją i regulacją ruchomych ramion automatów i robotów przemysłowych.

 

Przemysł stoczniowy.

 • Wszystkie prace związane z technologicznym procesem budowy i remontów statków, barek, doków oraz innych obiektów pływających,
 • Przestrzenne (x, y, z), precyzyjne pomiary na obiektach pływających (statki, doki, platformy, barki),
 • Pomiary statyczne i dynamiczne związane z procesem wodowania kadłuba statku,
 • Pomiary deformacji kadłubów, doków, pochylni w trakcie ich eksploatacji.