Sprzęt

image038Firma posiada precyzyjny sprzęt pomiarowy najlepszych producentów (Leica, Wild, Zeiss), który umożliwia podjęcia się zadań wymagających dużej precyzji, wydajności i niezawodności. Są to urządzenia mechaniczno-optyczne (precyzyjne teodolity, niwelatory czy aliniometry) oraz nowoczesne, precyzyjne instrumenty elektroniczno-optyczne (niwelatory kodowe, teodolity, tachymetry, tachymetry skanujące), które pozwalają uzyskać submilimetrowe dokładności. Przykładowo, w dobrych warunkach terenowych, w pomiarach osiowania układów napędowych (wał do20 mdługości) osiągane dokładności to ±0.01mm, a w przestrzennych pomiarach tachymetrycznych (30x30x30m) osiągane dokładności są rzędu nawet poniżej ±0.1mm.

W zakresie geodezji inżynieryjnej wykorzystujemy satelitarne techniki pozycjonowania GPS, z odbiornikami firmy Leica, pracującymi w różnych konfiguracjach lub pojedynczo w systemie ASG-EUPOS.

Dysponujemy zapleczem biurowym, wyposażonym w różnorodne i specjalistyczne oprogramowanie, pozwalające przeprowadzać zaawansowane analizy, symulacje i obliczenia.