System Zarządzania Jakością

BV_Certification_ISO9001

Certyfikat ISO 9001 otrzymaliśmy jako jedna z pierwszych firm geodezyjnych w Polsce. System zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001 stosowany jest w Geometr Sp. z o.o. od 1998 roku. Poddanie się audytowi recertyfikującemu przez niezależną instytucję jest miarodajnym potwierdzeniem dotychczasowych deklaracji firmy i jej działań w zakresie świadczenia usług najwyższej jakości.

Satysfakcja Klienta z oferowanych przez nas usług jest dla nas celem nadrzędnym. Dzięki profesjonalnemu świadczeniu usług zdobywamy zaufanie i budujemy trwałe relacje z Klientami.

Aktualny certyfikat został udzielony i zarejestrowany pod numerem PL006038/P z ważnością od 22 maja 2016 do 14 września 2018. Przyznany został w zakresie:

  • Pomiary przestrzennych konstrukcji stalowych
  • Pomiary geodezyjne
  • Pomiary geodezyjne przy eksploatacji maszyn

Kopia certyfikatu znajduje się na stronie: https://geometr.biz/aktualnosci/do-pobrania/