O firmie

Firma GEOMETR powstała w 1991 roku w Szczecinie. Jest zarejestrowana jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000191288.

Jako firma wyspecjalizowana w zakresie geodezji inżynieryjnej i przemysłowej, wykonujemy pełny zakres prac dla potrzeb geoinżynierii (drogi, mosty, tunele), hydroinżynierii, budownictwa przemysłowego, przemysłu stoczniowego (budowa i remonty statków, doków), chemicznego (maszyny obrotowe, kalcynatory), maszynowego i wielu innych. Poza typowymi pracami, jesteśmy otwarci na wszystkie nowe zadania, wymagające wysokiej precyzji i indywidualnego podejścia do zagadnienia.

Spółka, jako jedna z pierwszych w branży, ma wdrożony System Zarządzania Jakością ISO 9001 (pierwsza certyfikacja 10.06.1998).

NIP 851-020-00-15

Regon 810507605

Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy

KRS 0000191288

Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 90 000 zł