Prof. Julian Niebylski nagrodzony medalem Narutowicza

Działająca przy AIP Kapituła im. Gabriela Narutowicza wręczyła 14.04.2014r panu Julianowi Niebylskiemu medal imienia tego wybitnego inżyniera za szczególnie wybitne zasługi w dziedzinie geodezji i metrologii okrętowej.

JN_medal

Profesor dr hab. inż. Julian Niebylski jest założycielem firmy Geometr Sp. z o.o., pełniącym przez wiele lat funkcję prezesa zarządu spółki.

Akademia Inżynierska w Polsce (AIP) jest stowarzyszeniem, którego celem jest służenie Rzeczypospolitej Polskiej, polskiemu społeczeństwu, a także społeczeństwom innych krajów, we wszystkich dziedzinach inżynierii, techniki, technologii i ochrony środowiska (wg statutu).