Informacje o nas

Jesteśmy firmą geodezyjną. Wykonujemy prace zarówno lokalnie (Szczecin, Świnoujście, Koszalin), jak również na terenie Polski i Europy. Świadczymy szeroki zakres usług w zakresie geodezji inżynieryjno-przemysłowej oraz w zakresie metrologii okrętowej i maszynowej. W szczególności wykonujemy pomiary dla potrzeb geoinżynierii (drogi, mosty, tunele), hydroinżynierii, budownictwa przemysłowego, przemysłu stoczniowego (budowa i remonty statków, doków), offshore’owego, chemicznego (maszyny obrotowe, kalcynatory), maszynowego i wielu innych. Specjalizujemy się w precyzyjnych pomiarach stalowych konstrukcji przestrzennych, pomiarach na statkach, dokach i innych obiektach pływających, pomiarach odkształceń i przemieszczeń obiektów i ich otoczenia. Zajmujemy się również osiowaniem łożysk układów napędowych i turbin. Poza pomiarami, oferta obejmuje również specjalistyczne, branżowe opracowania danych pomiarowych, łącznie z ich analizą i wizualizacją graficzną.

Jesteśmy otwarci na wszystkie nowe zadania, wymagające wysokiej precyzji i indywidualnego podejścia do zagadnienia.

Spółka jako jedna z pierwszych firm geodezyjnych w Polsce, ma wdrożony System Zarządzania Jakością ISO 9001 (pierwsza certyfikacja w roku 1998).

Geometr_LOGO